Nepřehlédněte

 

DK Rumburk > Ke stažení

Ke stažení

Aktuální program DK

Ceník pronájmu prostor v DK a Provozní řád DK + podmínky pronájmu

Divadelní předplatné 2017 / 2018

Objednávka pronájmu prostor DK

Organizační řád Domu kultury Střelnice Rumburk

Výroční zprávy dle zák.č. 106/99

Zprávy o stížnostech

Zveřejnění záměru nájmu nemovitého a movitého majetku