Nepřehlédněte

 

DK Rumburk > O nás

O nás

Dům kultury Střelnice Rumburk p.o.

Organizace vznikla s ohledem na zájmy města a občanů v rámci samostatné působnosti města a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového kulturního rozvoje.

Organizace poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání, organizuje kulturní, společenské a vzdělávací akce, zejména pak poskytuje kulturní služby občanům v oblasti všeobecných informací, zábavy a odpočinku, zájmových činností a provozuje filmová a jiná audiovizuální představení.

Pro veřejnost je připravena široká škála kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, kino ve formátu 2D/3D  se zvukem Dolby EX, divadelní představení, hudební vystoupení, výstavy a prezentace. Dále pak možnost pořádání soukromých akcí dle požadavků zákazníka, jako například svatby, pohřební hostiny nebo rodinné akce (narozeniny, párty atd.), schůze občanských a zájmových sdružení.

Naše služby mohou využít firmy v rámci pořádní schůzí, seminářů, rekvalifikačních kurzů, firemních akcí a plesů i se zajištěním kompletního cateringového servisu a využitím vlastního technického zázemí a služeb kompetentních pracovníků organizace. Nabídka pro školy zahrnuje prezentaci škol, promítání filmů a představení pro školy a školky s možností zajištění dopravy, pořádání plesu dle přání jednotlivých škol a tříd, v rámci pronájmu jsou k dispozici tři bary + bar restaurace a bar v přízemí s možností vlastní hudební reprodukce. Dále možnost využít prostory kina a výstavní síně pro možnosti vzdělávání a prezentací výsledků školy, výstav a vernisáží.