DK Rumburk > Sdělení ředitelky domu kultury

Sdělení ředitelky domu kultury

Vážení příznivci divadla, koncertů a dalších akcí, které pořádá DK Střelnice. Prosím, věnujte svůj čas tomuto krátkému sdělení. Obracíte se na nás s dotazy, proč je na velkém sále – při jeho naplnění diváky, tak nedýchatelno, kvůli vysoké teplotě se cítíte nepohodlně a proč s tím zaměstnanci DK něco neudělají.

Ráda bych vám touto cestou podala vysvětlení:

  1. 1. Dům kultury není vybaven klimatizací. Systém vzduchotechniky je schopen pouze nasávat vzduch z venkovního prostoru a foukat jej dovnitř. Tzn. je-li venku 30 stupňů Celsia, tento teplý vzduch je přiváděn do sálu. Provoz vzduchotechniky je lehce hlučný a při některých divadelních představeních herci trvají na naprostém klidu v sále a vypnutí systému.

  2. 2. Ventilátory, které byly umístěny na hlavním sále, nařídil revizní technik demontovat, neboť ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Jejich uchycení nebylo provedeno tak, aby se mohly nadále používat. Před časem jsem tedy zadala firmě zpracovat projekt na vhodné zavěšení ventilátorů, abychom je opět při naplněné kapacitě sálu mohli používat. Pokud to bude jakkoliv možné, ventilátory na hlavní sál vrátíme. Nicméně i toto řešení není příliš vhodné. Ve chvíli, kdy byly ventilátory spuštěny, si diváci v první polovině sálu proudění vzduchu pochvalovali, ale ostatní na vyvýšených sedadlech byli nespokojeni, neboť jsou k ventilátorům blíže a průvan od nich jim vadil.

  3. 3. Na hlavním sále nelze otevřít žádná okna. Žádná tam totiž nejsou. Pouze pod střechou tzv. protipožární klapky a ty nelze k větrání používat. Uzavření sálu pro účely divadelního představení je opět vyžadováno ze strany divadelních společností a herců.

Vedení města se již delší dobou problematikou zabývá. Na můj popud i na popud bývalého ředitele. Nicméně dobudování klimatizace do objektu znamená vysokou investici ze strany města, která prozatím pro DK nebyla schválena. Snažíme se hledat například i vhodné dotační tituly, které by nám se zainvestováním klimatizace pomohly. Věřte, že je to je jedna ze zásadních záležitostí, které řeším od svého nástupu do funkce ředitelky ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu a Radou města Rumburk. Než se „najdou“ finance na pořízení klimatizace, pokusíme se alespoň vrátit na hlavní sál ventilátory. Ale tak, aby jejich zavěšení odpovídalo technickým normám a požadavkům a nevystavovali jsme návštěvníky nebezpečí z jejich případného uvolnění.

Nyní již přichází podzim a s ním ochlazení, takže vzduchotechnika vždy minimálně před představením poběží tak, aby sál alespoň trochu „vychladila“ a obměnila vzduch. Pokud to bude možné, vždy necháme systém zapnutý i v průběhu představení. Dále po zpracování projektu (samozřejmě také s ohledem na finanční náročnost) přistoupíme ke zhotovení nového zavěšení ventilátorů. A nadále budu jednat s vedením města o investici do klimatizace.

Díky za vaši pozornost.

Šárka Štruplová Růžičková – ředitelka Domu kultury Střelnice Rumburk, p. o.

« Zpět