DK Rumburk > OZNÁMENÍ DOMU KULTURY STŘELNICE RUMBURK

OZNÁMENÍ DOMU KULTURY STŘELNICE RUMBURK

Od 12. března do 10. května byl Dům kultury Střelnice Rumburk v rámci mimořádného opatření uzavřen. S ohledem na tuto situaci a stále trvající omezení pořádání kulturních akcí jsme byli nuceni zrušit či odložit plánované akce do června. Od 11. května funguje prozatím kino s omezeným provozem (fungovat budeme dle zájmu o promítání). 

Věnujte, prosím pozornost následujícím informacím:

U všech přesunutých akcí platí, že vstupenky zůstávají v platnosti! V případě nevyhovujícího nového termínu či akcí zrušených lze vstupenky vracet v místě, kde byly zakoupeny, a to do 31. 8. 2020 (s výjimkou Hasičského bálu - pokud lístky nebudou vráceny do 30. 6. 2020, bude jejich výtěžek věnován na podporu činnosti SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ města Rumburk).

Případné vrácení vstupenek:

-       vstupenky lze vracet v místě, kde byly zakoupeny (DK Střelnice Rumburk, předprodejní místa v informačních centrech v Rumburku, Varnsdorfu, Jiřetíně pod Jedlovou, Krásné Lípě a Šluknově) – místo je uvedeno vpravo nahoře na kontrolním ústřižku 

-       peníze budou vráceny proti platné vstupence!


Přehled zrušených či přesunutých akcí:

1) Reprezentační ples města Rumburk a Hasičský bál – akce zrušeny – vrácení vstupného viz výše.

2) Zrušená březnová filmová představení – vrácení vstupného viz výše.

3) Akce přesunuté

   Vstupenky zůstávají v platnosti! Jedná se o tyto akce (původní termín, akce, nový termín):

23. 4. 2020          Scény z manželského života  
Dle domluvy s manažerem divadla a časových možností herců jsme nuceni toto jediné představení přesunout do dalšího předplatného – termín 22. 4. 2021. Namísto tohoto představení v rámci stávajícího předplatného pro vás uvedeme dne 24. 9. 2020 představení Římské noci (v hlavní roli Simona Stašová a Oldřich Vízner).

25. 4. 2020          Arakain – nový termín: 26. 9. 2020

6. 5. 2020            Tři tenoři – nový termín: 30. 9. 2020

13. 5. 2020          Zub za zubnový termín 14. 10. 2020

4. 6. 2020            Plnou parou – nový termín: 10. 11. 2020

6. 6. 2020            Koncert Marek Relich – nový termín: 12. 9. 2020

 

4) Divadelní představení (divadelní předplatné)

Viz. bod č. 3 Akce přesunuté. Tři divadelní představení, která měla proběhnout na jaře 2020, jsou přesunuta na nové termíny v měsících září - prosinec 2020. Divadelní předplatné na novou sezónu tak bude zkráceno na období leden – květen 2021. Více informací k tomuto předplatnému, včetně možnosti rezervace a úhrady, poskytneme na podzim 2020.

 

5) Divadelní představení ochotnických souborů

Divadelní soubor Domu kultury Střelnice Rumburk

1. 4. 2020        Jednotka intenzivní lásky – premiéra – nový termín: 1. 10. 2020

22. 4. 2020      Jednotka intenzivní lásky – repríza – nový termín: 15. 10. 2020

7. 5. 2020        Jednotka intenzivní lásky – repríza – nový termín: 4. 11. 2020

 

 Divadelní soubor Hraničář Rumburk

6. 4. 2020     Jak se dělá divadlo – repríza – nový termín: 14. 9. 2020


Protože se informace ze strany vlády ČR mění téměř každý týden, musíme i my reagovat na tyto nové podmínky. 

O případných změnách a zrušených představeních vás i nadále budeme informovat na našich webových stránkách, facebookovém profilu, ve vitrínách a informačních centrech. Informace vám také rádi sdělíme na telefonním čísle +420 412 332 158.

« Zpět
Zavřít

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice pracoviště Děčín sdělujeme, že všichni zaměstnanci domu kultury jsou s okamžitou platností v karanténě.

Vzhledem k této skutečnosti jsme nuceni dům kultury uzavřít a zrušit všechny akce plánované do 26. 9. 2020. Akce budou přesunuty.

Další informace naleznete zde:

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNÉ KARANTÉNĚ

Dům kultury bude znovu otevřen od 29. 9. 2020

(Opatření se netýká Restaurace Střelnice. Ta zůstává v provozu.)